Ko upokojenci igrajo golf… še dobro, da ga sploh lahko!

143

Penzionisti so igrali golf. Vsi so se pritoževali…

“Igrišče je predolgo!” je rekel prvi.

“Jame so preveč globoke!” je rekel drugi.

“Vzpetine so previsoke!” se je oglasil tretji.

Nato pa se je oglasil še najstarejši, osemdesetletni Tine: “Če pogledamo vso zadevo še z druge plati, je dobro vsaj to, da smo pri naših letih še vedno na zgornji strani trave!”