6 od 10 ljudi je strah višin, a tile junaki niso med njimi

26