☎️Obujamo spomine: Vinko je imel precej sadja

156

Vinko: 96 0 96, to je 46 0 46 😅