Policisti v Sloveniji takšnih pooblastil (še) nimajo

107