Naenkrat so v dvigalu ugasnile vse luči, nato pa je pred seboj zagledal to!

416