Nelogični stavek, vendar velikokrat uporabljen 🤪🤪🤪

200