Malo za šalo, malo zares: NAVODILA ZA NOŠENJE MASKE. Ker nekaterim še vedno ni jasno 🤷

186