👮 Ko zataji indikator alkohola, policisti uporabijo tak preizkus alkoholiziranosti.

175